Taisyklės

BALSAVIMO INTERNETU SĄLYGOS

Bendrosios sąlygos

 1. Lietuvos bankas, Latvijas Banka ir Eesti Pank (toliau kartu – organizatoriai) rengia viešą balsavimą internetu, kad išrinktų bendros proginės dviejų eurų nominalo monetos, skirtos Baltijos šalių šimtmečiui, grafinio dizaino projektą (toliau – projektas).
 2. Balsuoti gali bet kuris asmuo (toliau – dalyvis).
 3. Balsavimas vyks interneto svetainėse baltijosmoneta.eu (lietuvių k.), www.baltijasmoneta.eu (latvių k.), www.baltimunt.eu (estų k.) ir www.balticcoin.eu (anglų k.).
 4. Balsavimo trukmė: nuo 2017 m. kovo 21 d. 11 val. iki 2017 m. balandžio 5 d. 23.59 val.
 5. Dalyviai gali balsuoti už labiausiai patikusį projektą iš šešių organizatorių pateiktų projektų.
 6. Tas pats dalyvis gali balsuoti tik vieną kartą.
 7. Dalyviai balsuoja nurodydami pasirinktą projektą, užregistruodami savo el. pašto adresą ir registracijos formoje pateikdami asmeninius kontaktinius duomenis (vardą ir pavardę, el. pašto adresą ir gyvenamosios vietos šalį; telefono nurodyti nebūtina). Dalyviai, norintys dalyvauti traukiant burtus dėl prizų, turi pažymėti atitinkamą langelį.
 8. Balsas įskaitomas tik tuo atveju, jeigu dalyvis balsą patvirtina paspausdamas nuorodą, atsiųstą registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu.
 9. Organizatoriai gali atmesti bet kurio dalyvio, kuris nesilaiko šių balsavimo internetu sąlygų, balsą ir pašalinti tokį dalyvį iš burtų traukimo prizams paskirstyti ir laimėtojų sąrašo.
 10. Organizatoriai turi teisę diskvalifikuoti dalyvius ar sustabdyti balsavimą, jeigu jie turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad vyko apgaulingas balsavimas, arba jeigu jie mano, kad buvo bandoma klastoti balsavimą. Organizatoriai turi teisę savo nuožiūra pakeisti balsavimą alternatyviu atrankos būdu.
 11. Jeigu dėl kokios nors priežasties balsavimo sistema neveikia, balsavimas gali būti sustabdytas arba vietoje jo taikomas atsarginis planas.
 12. Organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokių techninių sutrikimų ar bet kokių kitų problemų, susijusių su bet kokia interneto sistema, serveriu, paslaugų teikėju ar kitais dalykais, dėl kurių balsas gali būti prarastas, netinkamai užregistruotas ar įrašytas.

Burtų traukimas prizams paskirstyti

 1. Prizų fondą sudaro 300 monetų. Kiekvienas iš 100 laimėtojų gaus po tris monetas: po vieną iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Laimėtojams prizai bus įteikti 2018 m., po to, kai bus išleistos monetos.
 2. 100 laimėtojų bus nustatyti traukiant burtus 2017 m. balandžio 7 d. Laimėtojai bus išrinkti atsitiktiniu būdu naudojant nepriklausomą internetinę programą BurtuTraukimas.lt. Laimėtojai bus nustatomi Lietuvoje, Lietuvos banke. Laimėtojų sąrašas bus paskelbtas 2017 m. balandžio 11 d. šių sąlygų 3 punkte nurodytose interneto svetainėse. Laimėtojai bus informuoti registracijos formose nurodytais el. pašto adresais asmeniškai.
 3. Prizai laimėtojams bus išsiųsti paštu. Laimėtojai privalo nurodyti organizatoriams savo pašto adresus ir kitus reikalingus asmeninius duomenis ne vėliau kaip per du mėnesius nuo pranešimo apie prizo laimėjimą gavimo dienos. Laimėtojai informuoja organizatorius, jeigu pasikeičia jų adresas ar bet kokie asmeniniai duomenys. Dėl bet kokių kitokių prizo atsiėmimo būdų reikia tartis atskirai.
 4. Visi prizai laimėtojams bus išsiųsti per du mėnesius po monetų išleidimo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Jeigu to padaryti per nurodytą laikotarpį neįmanoma dėl priežasčių, susijusių su laimėtoju, laimėtojas netenka savo teisės į prizą.
 5. Organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokių prizams padarytų nuostolių ar žalos po to, kai prizai buvo pateikti trečiosioms šalims laimėtojams pristatyti, ar bet kokios kitos problemos, susijusios su pašto tarnybomis ar bet kokiu kitu pristatymo būdu, naudojamu paskirstant prizus.

 Asmens duomenys

 1. Balsuodami dalyviai suteikia organizatoriams leidimą rinkti ir naudoti jų asmens duomenis (vardą ir pavardę, el. pašto adresą ir gyvenamosios vietos šalį; telefono numeris nebūtinas) balsavimo ir prizų paskirstymo tikslais.
 2. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi pagal Lietuvos, Latvijos ir Estijos asmens duomenų apsaugos įstatymus. Organizatoriai saugos ir apdoros asmens duomenis tik balsavimo ir prizų paskirstymo tikslais.
 3. Organizatoriai gali atmesti bet kurio dalyvio, kuris neteisingai pateikė šių sąlygų 7 punkte nurodytus asmens duomenis (kartu su leidimu rinkti ir naudoti jo asmens duomenis), balsą ir pašalinti tokį dalyvį iš burtų traukimo prizams paskirstyti ir laimėtojų sąrašo.
 4. Dalyviai sutinka, kad organizatoriai gali pateikti trečiosioms šalims dalyvių asmens duomenis tik laimėtojų vardų ir pavardžių paskelbimo ir prizų paskirstymo tikslu, nebent pagal įstatymus būtų reikalaujama kitaip.
 5. Dalyviai turi teisę bet kuriuo metu gauti su jais susijusius asmens duomenis ir pareikalauti juos pakeisti ar ištrinti. Tačiau tokiu atveju dalyviui bus panaikinta teisė dalyvauti traukiant burtus dėl prizų.
 6. Laimėtojai suteikia organizatoriams leidimą viešai skelbti jų vardus ir pavardes. Šie duomenys gali būti skelbiami internete, spaudoje ar kitose žiniasklaidos priemonėse.
 7. Organizatoriai sunaikins visus surinktus asmens duomenis per tris mėnesius nuo prizų paskirstymo, išskyrus asmens duomenis, kurie turi būti saugomi apskaitos tikslais.

Baigiamosios nuostatos

 1. Balsavimą ir burtų traukimą prizams paskirstyti organizatorių vardu vykdo Lietuvos bankas.
 2. Papildomą informaciją apie balsavimą galima gauti susisiekus su organizatoriais pagal šių taisyklių 3 punkte nurodytose interneto svetainėse pateiktus kontaktinius duomenis.
 3. Organizatoriai turi teisę keisti šias balsavimo internetu sąlygas viešai įspėję apie tokius pakeitimus. Tokiu atveju organizatoriai nebus atsakingi už jokius nuostolius ar žalą, kuri gali dėl to atsirasti.
 4. Prizų negali laimėti organizacijų, tiesiogiai dalyvaujančių traukiant burtus dėl prizų ir rengiant balsavimą, darbuotojai ir konsultantai.